Wednesday, November 4, 2009

HOTEL: Sofitel Lyon Bellecour :Sofitel Lyon Bellecour

20, Quai Gailleton, 69002 Lyon, France, Tel: +33 4/72412020

Designed by Patrick Norguet